Welkom bij 7msshop.com (de “Site”). We begrijpen dat privacy online belangrijk is voor gebruikers van onze site, vooral bij het zakendoen. Deze verklaring regelt ons privacy beleid ten aanzien van gebruikers van de Site (“Bezoekers”) die bezoeken zonder transacties en bezoekers die zich registreren om zaken te doen op de site en gebruik maken van de verschillende diensten die worden aangeboden door 7msshop (gezamenlijk “Services”) (“Geautoriseerde klanten”).

“Persoonlijk identificeerbare informatie”

Verwijst naar alle informatie die de persoon identificeert, contacteert of kan vinden op wie deze informatie betrekking heeft, waaronder, maar niet beperkt tot, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, sofinummer , en creditcardgegevens. Persoonlijk identificeerbare informatie bevat geen informatie die anoniem wordt verzameld (dat wil zeggen, zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet is verbonden met een geïdentificeerde persoon.

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld?

We kunnen basisprofielgegevens van gebruikers verzamelen van al onze bezoekers. We verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze geautoriseerde klanten: de namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van geautoriseerde klanten, de aard en grootte van het bedrijf en de aard en grootte van de advertentievoorraad die de Geautoriseerde klant is van plan te kopen of te verkopen.

Welke organisaties verzamelen de informatie?

Naast onze directe verzameling van informatie kunnen onze externe serviceleveranciers (zoals creditcardmaatschappijen, clearinghouses en banken) die diensten zoals krediet-, verzekerings- en escrow-diensten kunnen leveren, deze informatie verzamelen van onze bezoekers en geautoriseerde klanten. We hebben geen controle over hoe deze derden dergelijke informatie gebruiken, maar we vragen hen wel om bekend te maken hoe ze persoonlijke informatie van bezoekers en geautoriseerde klanten gebruiken. Sommige van deze derden kunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend als schakel in de distributieketen fungeren en de aan hen verstrekte informatie niet opslaan, bewaren of gebruiken.

Hoe gebruikt de site persoonlijk identificeerbare informatie?

We gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie om de Site aan te passen, om passende serviceaanbiedingen te doen en om aan koop- en verkoopverzoeken op de Site te voldoen. We kunnen bezoekers en geautoriseerde klanten een e-mail sturen over onderzoeks- of aankoop- en verkoopmogelijkheden op de site of informatie met betrekking tot het onderwerp van de site. We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om contact op te nemen met bezoekers en geautoriseerde klanten in antwoord op specifieke vragen, of om gevraagde informatie te verstrekken.

Met wie kan de informatie worden gedeeld?

Persoonlijk identificeerbare informatie over geautoriseerde klanten kan worden gedeeld met andere geautoriseerde klanten die potentiële transacties met andere geautoriseerde klanten willen evalueren. We kunnen geaggregeerde informatie over onze bezoekers, inclusief de demografische gegevens van onze bezoekers en geautoriseerde klanten, delen met onze aangesloten bureaus en externe leveranciers. We bieden ook de mogelijkheid om “af te melden” van het ontvangen van informatie of gecontacteerd te worden door ons of door een agentschap dat namens ons optreedt.

Hoe wordt persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen?

Persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door 7msshop wordt veilig opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of werknemers van 7msshop, behalve voor gebruik zoals hierboven aangegeven.

Welke keuzes zijn er beschikbaar voor bezoekers met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en distribueren van de informatie?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen zich afmelden voor het ontvangen van ongevraagde informatie van of gecontacteerd worden door ons en/of onze leveranciers en gelieerde instanties door te reageren op e-mails zoals geïnstrueerd, of door contact met ons op te nemen aan de Jutestraat 36

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert.

Worden cookies gebruikt op de site?

Cookies worden om verschillende redenen gebruikt. Cookies gebruiken cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze bezoekers en de diensten die zij selecteren. We gebruiken cookies ook voor beveiligingsdoeleinden om onze geautoriseerde klanten te beschermen. Als een geautoriseerde klant bijvoorbeeld is aangemeld en de site langer dan 10 minuten ongebruikt is, loggen we de geautoriseerde klant automatisch af. Bezoekers die geen cookies op hun computer willen plaatsen, moeten hun browser instellen om cookies te weigeren voordat ze 7msshop.com  gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de website mogelijk niet goed functioneren zonder de hulp van cookies.

Cookies die door onze serviceproviders worden gebruikt

Onze dienstverleners gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Meer informatie over welke cookies worden gebruikt vindt u op onze pagina cookiebeleid-eu.

Hoe gebruikt 7msshop inloggegevens?

7msshop gebruikt inloggegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, IP-adressen, ISP’s en browsertypen, om trends te analyseren, de site te beheren, de beweging en het gebruik van een gebruiker te volgen en brede demografische informatie te verzamelen.

Welke partners of dienstverleners hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers en/of geautoriseerde klanten op de site?

7msshop is aangegaan en zal partnerschappen en andere banden blijven aangaan met een aantal leveranciers. Dergelijke leveranciers kunnen toegang hebben tot bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie over de noodzaak om de basis te kennen voor de beoordeling van geautoriseerde klanten voor service geschiktheid. Ons privacy beleid heeft geen betrekking op het verzamelen of gebruiken van deze informatie. Openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie om te voldoen aan de wet. We zullen persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maken om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie om informatie vrij te geven. We zullen ook persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid van onze bezoekers en geautoriseerde klanten te beschermen.

Hoe houdt de site persoonlijk identificeerbare informatie veilig?

Al onze medewerkers zijn bekend met ons beveiligingsbeleid en onze praktijken. De persoonlijk identificeerbare informatie van onze bezoekers en geautoriseerde klanten is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gekwalificeerde werknemers die een wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot de informatie. Wij controleren onze beveiligingssystemen en -processen regelmatig. Gevoelige informatie, zoals creditcardnummers of Burgerservicenummers, wordt beschermd door versleutelingsprotocollen om informatie die via internet wordt verzonden, te beschermen. Hoewel we commercieel redelijke maatregelen nemen om een beveiligde site te onderhouden, zijn elektronische communicatie en databases onderhevig aan fouten, manipulatie en inbraken, en we kunnen niet garanderen of garanderen dat dergelijke gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden en we zullen niet Bezoekers of geautoriseerde klanten voor dergelijke gebeurtenissen.

Hoe kunnen bezoekers eventuele onjuistheden in persoonlijk identificeerbare informatie corrigeren?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen contact met ons opnemen om persoonlijk identificeerbare informatie over hen bij te werken of om eventuele onjuistheden te corrigeren door ons te mailen op info@7msshop.com

Kan een bezoeker persoonlijk identificeerbare informatie die door de site wordt verzameld verwijderen of deactiveren?

We bieden bezoekers en geautoriseerde klanten een mechanisme om persoonlijk identificeerbare informatie uit de database van de site te verwijderen/te deactiveren door contact op te nemen. Vanwege back-ups en records van verwijderingen kan het echter onmogelijk zijn om de vermelding van een bezoeker te verwijderen zonder enige resterende informatie te bewaren. Een persoon die verzoekt om persoonlijk identificeerbare informatie te laten deactiveren, laat deze informatie functioneel verwijderen en we zullen persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot die persoon op geen enkele manier verkopen, overdragen of gebruiken.

Uw rechten

Dit zijn samengevatte rechten die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  • Het recht op toegang

  • Het recht op rectificatie

  • Het recht om uit te wissen

  • Het recht om de verwerking te beperken

  • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

  • Het recht op dataportabiliteit

  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  • Het recht om toestemming in te trekken

Wat gebeurt er als het privacy beleid verandert?

We zullen onze bezoekers en geautoriseerde klanten op de hoogte brengen van wijzigingen in ons privacy beleid door dergelijke wijzigingen op de site te plaatsen. Als we ons privacy beleid echter zodanig wijzigen dat de openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie die een bezoeker of geautoriseerde klant eerder heeft gevraagd niet openbaar wordt gemaakt, zullen we contact opnemen met deze bezoeker of geautoriseerde klant om toestaan dat deze bezoeker of geautoriseerde klant dergelijke openbaarmaking kan voorkomen.

Verwijzigingen:

7msshop.com  bevat links naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer u op een van deze links klikt, u naar een andere website verhuist. We raden u aan om de privacy verklaringen van deze gelinkte sites te lezen, omdat hun privacy beleid kan verschillen van het onze.